Аналітичний центр АСУ - надійна допомога агровиробникам

Аналітичний центр АСУ - надійна допомога агровиробникам

Ухвалення будь-яких управлінських рішень чи то на рівні держави, чи то на рівні організації, має відбуватися на підставі виваженої аналітики. Так, саме аналітика, яка на основі перевірених даних дозволяє діяти на випередження, є тим універсальним засобом, який здатний швидко й ефективно змінити якість господарювання і навіть самого життя українців на краще.


Саме з цією метою влітку 2012 року в орбіті Аграрного союзу України було створено Аналітичний центр (АЦ АСУ) - у відповідь на потребу у підвищенні рівня професійного супроводу та відстоювання інтересів аграрних підприємств.


Очолила його роботу Лариса Старікова, яка запропонувала напрями та формати роботи з надання дослідницької, прогнозної та консультаційної допомоги аграріям. Відтоді Аналітичний центр наполегливо працює над трансформацією інтересів, цілей, прагнень та побажань підприємств-членів АСУ безпосередньо в проєкти законодавчо-нормативних актів, досліджує шляхи розв'язання проблем у рамках чинного законодавства України.


Основні напрямки роботи Аналітичного центру  ГС "АСУ" – винайдення оптимальних шляхів реформування земельних відносин та пошук ефективних рішень для підприємств на підставі чинного земельного законодавства, вдосконалення системи оподаткування сільгоспвиробника, консультування підприємств-членів спілки з широкого кола питань оподаткування, формування та подання пропозицій до органів влади щодо змін законодавства та вдосконалення практики його застосування.


Багато уваги також приділяється питанням дерегуляції господарської діяльності та розвитку галузевого саморегулювання, впровадженню міжнародних стандартів та кращих практик, реформуванню системи державного контролю відповідно до міжнародної практики. У цьому напрямі центром опрацьовані фінансово-економічні та нормативні основи розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання. Аналітичний центр ГС "Аграрний союз України" регулярно бере участь в ініціативах та заходах, спрямованих на реформування вітчизняної системи стандартизації та сертифікації, забезпечення «безвізу» для руху аграрної продукції на привабливі світові ринки.


Актуальними для АЦ ГС "АСУ" є питання наближення українських реалій до норм та практик ЄС та провідних країн світу. Голову Аналітичного центру Ларису Старікову 2021 року обрано до інституційного органу Угоди про асоціацію – Платформи громадянського суспільства Україна - ЄС. Це дає змогу фахово відстоювати інтереси українського виробника на міжнародному рівні, сприяє вільному доступу української продукції на ринки Європи та світу.


І, звичайно, Аналітичний центр не обходить стороною питання економічної ефективності, технологічного розвитку, підвищення якості активів аграрних підприємств, стабілізації національної фінансової системи і її наближення до потреб сільгоспвиробника, розвитку аграрного страхування, кооперації, задоволення інших потреб та прагнень сільгоспвиробника.

Аналітичний центр АСУ є надійним партнером підприємств-членів Аграрного союзу України, їхнім постійним радником у складних та відповідальних справах.  

  • Фостій Марина
  • 14 грудня 2021 р.
  • 0

Новини