Аналітичний центр Аграрного союзу України

Аналітичний центр Аграрного союзу України

Координатор Аналітичного центру Аграрного союзу України (голова правління ГО АЦ АСУ):

Лариса Старікова

Phone: +38 (098) 213 9192, +38 (066) 733 2804, E-mail: Larisa.Starikova@gmail.com. Skype: LarStarikova


Аналітичний Центр Аграрного союзу України (АЦ АСУ) створений на реалізацію мети діяльності АСУ щодо сприяння сільськогосподарським підприємствам у нарощуванні обсягів виробництва продукції, підвищенні ефективності господарювання, поліпшенні добробуту, умов життя і праці селян шляхом аналітичної підтримки поточної діяльності Аграрного Союзу України з виконання своїх статутних завдань. Основною формою роботи АЦ АСУ є діяльність робочих груп за напрямами в реальному та віртуальному просторі.


АЦ АСУ здійснює свою діяльність в наступних основних напрямках (5+3):

5 базових напрямків 

- реформування земельних відносин

- дерегуляція і розвиток галузевого самоврядування, включаючи становлення системи технічного регулювання і ринкового контролю

- оптимізація системи оподаткування сільгоспвиробника

- розвиток фінансових ринків АПК

- інноваційний розвиток аграрного сектору 

3 спеціалізовані напрямки: 

- розвиток кооперації

- органічне виробництво

- альтернативна енергетика


Робочі групи Аналітичного центру  Аграрного союзу України:


Цільові програми Аналітичного центру Аграрного союзу України:

 Програма №1 "Розвиток аграрних ринків"

 Програма №2 "Облікова політика"

 Програма №3 "Капіталізація і антирейдерство"

 Програма №4 "Підтримка трансформації земельного законодавства"

 Програма №5 "Екологічні аспекти діяльності сільгосппідприємства"

 Програма №6 "Підтримка господаря"

 Програма №7 "Трансформація аграрної освіти" 


Проекти ГО "Аналітичний центр АСУ"

“Розвиток інституційних спроможностей Аналітичного центру Аграрного союзу України щодо аналізу аграрної політики і захисту інтересів сільськогосподарських товаровиробників”, виконувався в рамках Проекту USAID "Агроінвест" в період з 14 червня 2013 року по 31 травня 2015 року, РГ АЦ АСУ з розвитку саморегулювання в аграрному сектор

"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції", виконується в рамках Проекту USAID "Агросільрозвиток" в період з 27 листопада 2017 року по 27 травня 2018 року, РГ АЦ АСУ з розвитку саморегулювання в аграрному секторі

"Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію (стандарти для продукції, фітосанітарне благополуччя, запровадження інновацій)", виконувався за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Украна-ЄС (УС ПГС) в період з лютого по листопад 2018 року, РГ АЦ АСУ із сталого розвитку територій

"Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції", виконується в рамках програми МАТРА Посольства Нідерландів в Україні в період з жовтня 2019 року по травень 2021 року, РГ АЦ АСУ з адаптації міжнародного досвіду в аграрній сфері

Установчі документи ГО "Аналітичний центр АСУ":
Статут ГО "Аналітичний центр АСУ", Свідоцтвопро реєстрацію, Довідка про неприбутковість
Положення про Аналітичний центр Аграрного союзу України  
Організаційна структура ГО "Аналітичний центр АСУ"

Внутрішня політика ГО "Аналітичний центр АСУ": 
Положення про членські внески ГО АЦ АСУ
Внутрішні процедури ГО АЦ АСУ 
Оцінювання антикорупційного потенціалу  

Звіти про діяльність ГО "Аналітичний центр АСУ":
Звіт за 2016 рік, Звіт за 2015 рік 
Звіт про діяльність ГС АСУ у 2017-2018 роках


Фінансова звітність ГО "Аналітичний центр АСУ":  
Податковий звіт за 2016 рік, Баланс і звіт про фінансові результати за 2016 рік  
Податковий звіт за 2017 рік: стор1, стор2, стор.3, квітанція, Баланс і звіт про фінансові результати за 2017 рік: стор.1, стор2, квітанція
Податковий звіт за 2018 рік, квітанція, Баланс і звіт про фінансові результати за 2018 рік, квітанція
Податковий звіт за 2019 рік, Баланс і звіт про фінансові результати за 2019 рік

  

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 12 травня 2016 р.
  • 0

Новини