Аналітичний центр Аграрного союзу України   Координатор Аналітичного центру Аграрного союзу України

   (голова правління ГО АЦ АСУ):

   Лариса Старікова

    написати


Аналітичний Центр Аграрного союзу України (ГО АЦ АСУ) створений на реалізацію мети діяльності АСУ щодо сприяння сільськогосподарським підприємствам у нарощуванні обсягів виробництва продукції, підвищенні ефективності господарювання, поліпшенні добробуту, умов життя і праці селян шляхом аналітичної підтримки поточної діяльності Аграрного Союзу України з виконання своїх статутних завдань. Основною формою роботи АЦ АСУ є діяльність робочих груп за напрямами в реальному та віртуальному просторі.


АЦ АСУ здійснює свою діяльність в наступних основних напрямках (5+3):

5 базових напрямків 

- реформування земельних відносин

- дерегуляція і розвиток галузевого самоврядування, включаючи становлення системи технічного регулювання і ринкового контролю

- оптимізація системи оподаткування сільгоспвиробника

- розвиток фінансових ринків АПК

- інноваційний розвиток аграрного сектору 

3 спеціалізовані напрямки: 

- розвиток кооперації

- органічне виробництво

- альтернативна енергетика


Робочі групи Аналітичного центру  Аграрного союзу України:

   Робоча група з розвитку ринку готових рішень для аграрного бізнесу (В2В)  

   Робоча група з розвитку саморегулювання в аграрному секторі  

   Робоча група з питань акціонування сільгосппідприємств і розвитку фондових механізмів в АПК 

   Робоча група із сприяння розвитку національної системи якості аграрної і харчової продукції 

   Робоча група з питань кооперації

   Робоча група з інноваційного розвитку аграрного сектору 

   Робоча група із зміни клімату 

   Робоча група із сталого розвитку територій

   Робоча група з питань адаптації міжнародного досвіду в аграрній сфері


   Цільові програми Аналітичного центру Аграрного союзу України:

    Програма №1 "Розвиток аграрних ринків"

    Програма №2 "Облікова політика"

    Програма №3 "Капіталізація і антирейдерство"

    Програма №4 "Підтримка трансформації земельного законодавства"

    Програма №5 "Екологічні аспекти діяльності сільгосппідприємства"

    Програма №6 "Підтримка господаря"

    Програма №7 "Трансформація аграрної освіти" 


   Проекти ГО "Аналітичний центр АСУ"

   “Розвиток інституційних спроможностей Аналітичного центру Аграрного союзу України щодо аналізу аграрної політики і захисту інтересів сільськогосподарських товаровиробників”, виконувався в рамках Проекту USAID "Агроінвест" в період з 14 червня 2013 року по 31 травня 2015 року, РГ АЦ АСУ з розвитку саморегулювання в аграрному сектор

   "Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції", виконується в рамках Проекту USAID "Агросільрозвиток" в період з 27 листопада 2017 року по 27 травня 2018 року, РГ АЦ АСУ з розвитку саморегулювання в аграрному секторі

   "Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію (стандарти для продукції, фітосанітарне благополуччя, запровадження інновацій)", виконувався за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Украна-ЄС (УС ПГС) в період з лютого по листопад 2018 року, РГ АЦ АСУ із сталого розвитку територій

   "Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції", виконується в рамках програми МАТРА Посольства Нідерландів в Україні в період з жовтня 2019 року по травень 2021 року, РГ АЦ АСУ з адаптації міжнародного досвіду в аграрній сфері

   Установчі документи ГО "Аналітичний центр АСУ":
   Статут ГО "Аналітичний центр АСУ", Свідоцтвопро реєстрацію, Довідка про неприбутковість
   Положення про Аналітичний центр Аграрного союзу України  
   Організаційна структура ГО "Аналітичний центр АСУ"

   Внутрішня політика ГО "Аналітичний центр АСУ": 
   Положення про членські внески ГО АЦ АСУ
   Внутрішні процедури ГО АЦ АСУ 
   Оцінювання антикорупційного потенціалу  

   Звіти про діяльність ГО "Аналітичний центр АСУ":
   Звіт за 2016 рік, Звіт за 2015 рік 
   Звіт про діяльність ГС АСУ у 2017-2018 роках


   Фінансова звітність ГО "Аналітичний центр АСУ":  
   Податковий звіт за 2016 рік, Баланс і звіт про фінансові результати за 2016 рік  
   Податковий звіт за 2017 рік: стор1, стор2, стор.3, квітанція, Баланс і звіт про фінансові результати за 2017 рік: стор.1, стор2, квітанція
   Податковий звіт за 2018 рік, квітанція, Баланс і звіт про фінансові результати за 2018 рік, квітанція
   Податковий звіт за 2019 рік, Баланс і звіт про фінансові результати за 2019 рік
   Податковий звіт за 2020 рік.  Баланс і звіт про фінансові результати за 2020 рік


        

   • Старікова Лариса Валеріївна
   • 12 травня 2016 р.
   • 0

   Новини