Історична довідка

З метою підвищення активності селянства, колективного обговорення найважливіших питань життя і діяльності, узагальнення досвіду організації виробництва сільськогосподарської продукції 20 грудня 1971 року було створено Раду колгоспів Української РСР. Рада колгоспів розглядала і вирішувала низку питань, пов’язаних з функціонуванням колективних господарств, в тому числі і створення та використання коштів Централізованого фонду соціального страхування колгоспників (ЦФССК).

За рахунок цих коштів в сільській місцевості було збудована значна кількість об’єктів соціально-культурного призначення (шкіл, дитячих садків, будинків культури, фельдшерсько - акушерських пунктів, профілакторіїв, доріг з твердим покриттям та ін.). Функціонували міжгосподарські будівельні організації, комбікормові заводи, сількомунгоспи. За кошти ЦФССК в регіонах, що мають унікальні лікувальні фактори, були зведені десятки здравниць та сотні дитячих таборів.

З прийняттям Закону України „Про колективне сільськогосподарське підприємство” 16 грудня 1992 року Рада колгоспів була реформована у Всеукраїнську Раду колективних сільськогосподарських підприємств. У лютому 2001 року Всеукраїнська Рада КСП була реформована у Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств (ВССП) із збереженням правонаступництва. З метою об’єднання в єдиній самоврядній структурі галузевих асоціацій і корпорацій сільгосптоваровиробників та переробників, розширення її повноважень і сфери впливу та у відповідності до пункту 6 статті 8 та статті 10 Статуту Всеукраїнського союзу сільськогосподарських підприємств (ВССП), Рада ВССП 30 жовтня 2009 р. прийняла до складу союзу асоціації «М’ясне скотарство», «Союз птахівників України», «Соняшник України», «Укрмолпром», «Укроліяпром», «Укрцукор», Національне об’єднання по племінній справі у тваринництві «Укрплемоб’єднання», Українську корпорацію по виробництву м’яса на промисловій основі «Тваринпром», ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ухвалила рішення про перейменування ВССП в Аграрний союз України (АСУ).

АСУ - недержавна, самоврядна, неприбуткова організація, добровільне об`єднання. До складу Ради Аграрного союзу України ввійшли представники АР Крим та 24 областей України. Серед членів АСУ відомі в країні аграрники, вчені, представники бізнесових структур і підприємств, які обслуговують агропромисловий комплекс.

З 2010 року АСУ очолює Новіков Геннадій Володимирович - генеральний директор приватного підприємства "Аскон" Якимівського району Запорізької області.

Аграрний союз України - громадська організація, створена селянами і для селян і вже 44 роки захищає їхні інтереси. АСУ об'єднав без малого 4 тис. підприємств, які обробляють 12 млн га землі. Ця організація має свої представництва в кожному районі і області України. Сьогодні триває процес реорганізації районних рад сільських товаровиробників в підрозділи АСУ. Найменше підприємство, що входить до складу АСУ, налічує 27 га, а найбільше - 25 тис. Га. 96% підприємств - членів АСУ мають у користуванні від 500 га до 1 тис. га. За українськими мірками, це представники малого та середнього агробізнесу. Ми називаємо їх селоутворюючими одиницями. В силу того, що 99% представників агробізнесу живуть за місцем його ведення (на сільських територіях), вони сьогодні несуть і основну соціальне навантаження.

Аграрний союз та його регіональні структури приймають активну участь у законотворчій роботі, розробці та реалізації державних програм, спрямовують свої зусилля на ефективне використання земельного та ресурсного потенціалу, дбають про створення продовольчої безпеки держави, підвищення життєвого рівня людей. В процесі поглиблення адміністративної реформи окремі функції державних органів поступово переходитимуть до самоврядних організацій, в т.ч. і до Аграрного союзу України.

Аграрний союз України активно співпрацює з Комітетами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України та президентськими структурами.

  • Боровик Віктор Іванович
  • 14 квітня 2016 р.
  • 0