Повоєнне відновлення України

Публічний діалог щодо повоєнного відновлення України було розпочато ще по заврешенню першої фази повномастабної війни навесні 2022 року. Окремі громадські активісти у співпраці з керівниками центральних органів влади опрацювали План відродження України і представили його міжнародній спільноті у швейцарському місті Лугано 4 липня 2022 року. Однак лише нині процес формування бачення, стратегій та проектів відродження економіки України набуває дійсно масового характеру та належного змісту. Запрошуємо членів ГС АСУ до участі в цьому процесі.


Аналітичний центр Аграрного союзу України збирає інформацію про потреби аграрного сектору на етапі післявоєнного відродження:

а) у вирішенні проблем, які перешкоджають здійсненню поточної сільськогосподарської діяльності на державному, інфраструктурному та регіональному рівнях, 

 • Довідково: під час війни гостро стояли питання убезпечення земельних активів сільгосппідпримств на окупованих територіях, уточнення визначення колабораційної діяльності згідно міжнародному законодавству, питання функціонування фінансової та податкової системи в умовах воєнного стану, напрямів державної підтримки

б) у реалізації проектів післявоєнного інвестиційного, інфраструктурного та кооперативного розвитку аграрних підприємств України 

 • Довідково:  попередньо в ГС АСУ визначено наступні проекти післявоєннгого розвитку: організація прямих поставок сировини на постійній та довгостроковій основі для переробників в ураїнах ЄС, будівництво мережі заводів з виробництва біопалива за ліцензіями міжнародних компаній та з їх участю, реалізація проектів у всіх напрямах та на всіх етапах аграрної логістики, включно з трубопроводами

!!! Будь ласка, надавайте інформацію із зазначених питань через гугл-форму або на адреси ac.agrouu@gmail.com, agrouu@gmail.com


Засади надання міжнародної підтримки надані в документі КОММЮНІКЕ від ЄВРОКОМІСІЇ та ЄВРОПАРЛАМЕНТУ, ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ, ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО та ЕКОНОМІЧНОГО КОМІТЕТУ та КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ "ДОПОМОГА УКРАЇНІ І РЕКОНСТРУКЦІЯ", прийнятому 18 травня 2022 року у Брюсселі:

 • Відбудова України має бути добре інтегрована в європейську та світову економіку на засадах: права власності УКраїни на відбудовані об'єкти, тісне співробітництво і координація з країнами та організаціями, які надають підтримку, стратегічне партнерство України з ЄС за рахунок: мобілізації ресурсів на регіональному та місцевому рівнях, кооперації подібних структур, реалізації програм в рамках партнерства між містами та регіонами в ЄС та Україні
 • Відбудова країни, особливо інфраструктури, системи охорони здоров’я, житла і шкіл, як і цифрова та енергетична стійкість має здійснюватися відповідно до найновітніших європейських політик та стандартів
 • Продовження модернізації держави і її інституцій для отримання впевненості у належному врядуванні і поваги до верховенства права, шляхом забезпечення дієвості адміністративної підтримки і технічної допомоги, включно на регіональному та локальному рівнях 
 • Реалізація низки заходів щодо інфраструктури і регуляторних актів, спрямованих на поглиблення економічної і соціальної інтеграції України і її населення відповідно до зробленого ними європейського вибору
 • Підтримка відновлення української економіки і суспільства шляхом просування сталої і інклюзивної економічної конкуренції, сталої торгівлі і розвитку приватного сектору з одночасним здійснення зеленої і цифрової трансформації країни

Організаційна рамка для відновлення: УКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА РЕКОНСТРУКЦІЇ (THE UKRAINE RECONSTRUCTION PLATFORM) як єдине вікно для всіх дій на підтримку відновлення України, яке управляється Єврокомісією і Урядом України, Верховна Рада і Європарламент беруть участь як наглядачі. Ця платформа збирає докупи країн-членів ЄС, двосторонніх та багатосторонніх партнерів, міжнародні фінансові інституції

Правова рамка для відновлення: ‘ВІДБУДОВА УКРАЇНИ’ (‘REBUILD UKRAINE’ FACILITY) – це основний правовий інструмент підтримки з боку ЄС через систему грантів і кредитів в рамках бюджету ЄС. Цей інструмент передбачає прозорість, підзвітність і належне управління коштами. Фінансові механізми ЄС надають найкращі можливості для убезпечення та належне використання фондів. Він має надати впевненість, що інвестиції – включаючи стратегічну цифрову, транспортну і енергетичну інфраструктуру – надаються у відповідності до політик та стандартів ЄС відносно упередження зміни клімату і збереження навколишнього середовища. Цей інструмент повинен мати спеціально створену структуру, яка перебуває у власності України. 

Ці рамки мають допомогти подальшій інтеграції економіки України в єдиний ринок, покращити бізнес середовище для залучення необхідних прямих іноземних інвестицій, підтримати створення робочих місць і поступове наближення до законодавства ЄС. 

Особливо наголошено на належному врядуванні, верховенстві права, надійному управлінні фінансами, а також впевненості у відсутності корупції і доброчесності.


Попередня історія формування плану відродження з української сторони і участь ГС АСУ:

Президент України своїм Указом від 21 квітня 2022 року № 266/2022 утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни, затвердив Положення про неї та Персональний склад, до якого, зокрема, увійшли міністри та голови комітетів Верховної Ради України.

На виконання Указу Президента Секретаріат КМУ разом з Офісом реформ КМУ у травні 2022 року розробили Концепт плану відновлення України. Згідно з цим документом план відродження формують робочі групи, до складу яких входять профільні міністри, представники Верховної Ради України та Офісу Президента України. Секретарі робочих груп отримують уповноваження від співголів Ради – Голови Офісу президента України та Прем‘єр-міністра України.

Адміністративне призначення секретарів робочих груп суттєво вплинуло на процедуру формування Плану відродження України і не дозволило організувати його розробку в прозорий та демократичний спосіб. Секретарі робочих груп не обмежувалися технічними функціями фіксації наданих пропозицій і їх узагальнення, а намагалися включати або відхиляти надані пропозиції не свій власний розсуд, модерація діяльності робочих груп здійснювалася непрофесійно.   

ГС АСУ надав свої пропозиції до Плану відновлення України, які, як і пропозиції інших громадських організацій та бізнес-асоціацій, були фактично проігноровані.

Зрештою 4 липня 2022 року в місті Лозанна (Швейцарія) відбулась конференція з питань відновлення України, за результатами якої оприлюднено План відновлення України, який складається з 17 національних програм. Логіка формування таких програм для широкої громадськості залишилась незрозумілою, викликала багато питань, непорозумінь та нарікань. 

Майже через місяць після формування та затвердження переліку національних програм відродження галузева громадськість отримала напрацювання групи «Нова аграрна політика» комітету № 2, які пролили певне світло на логіку та методологію формування переліку національних програм.

За результатами участі у другому раунді роботи над планом відродження України Аналітичний центр ГС АСУ підготував аналітичну нотатку.

Загальний висновок, якого дійшов ГС АСУ, в результаті участі в формуванні програм відновлення економіки України полягає у наступному: 

 • У порівнянні з ситуацією станом на травень-червень 2022 року якість проекту Плану відродження України суттєво підвищена. Однак вона лишається незадовільною з точки зору забезпечення виконання завдань успішного повоєнного розвитку України в період набуття її членства в ЄС перш за все через неналежне використання сучасного демократичного та ринкового інструментарію для державного та галузевого управління. 
 • Розробники мають володіти згаданим вище інструментарієм на принципово іншому професійному рівні. 
 • При визначенні напрямів та завдань досягнення стратегічної мети мають застосовуватися рейтингові оцінки, які показують реальну актуальність питань та забезпечують у наступному результат від їх запровадження на практиці. Так само рейтингово, мають визначатися сфери та предмети законодавчого регулювання. 
 • План відбудови не може бути прив‘язаним до проектів, які обрані непрозоро і не відкриті для громадянського суспільства та бізнесу.

Очільники вищих органів влади України станом на кінець жовтня 2022 року з документом ЄС і запропонованими у ньому механізмами післявоєнного відродження України в цілому не знайомі.

 • Старікова Лариса Валеріївна
 • 24 жовтня 2022 р.
 • 0