Аналітичний центр АСУ бере активну участь у створенні Дорадчої групи сталого розвитку на виконання Угоди про асоціацію

 Угода про асоціацію поряд з плановою діяльністю профільних органів влади передбачає широку участь громадськості в питаннях надання рекомендацій та слідкування за імплементацією положень Угоди.

Прикріплені файли та додаткові матеріали

Пояснювальна записка до проекту постанови КМУ "Про утворення Ради з питань торгівлі та сталого розвитку" Проект постанови КМУ "Про утворення Ради з птань торгівлі та сталого розвитку"

19 жовтня відбулось засідання ініціативної групи з проведення Установчих зборів Дорадчої групи сталого розвитку, передбаченої главою 13 Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". Майданчик для розгортання діяльності групи надала Торгово-промислова палата України. Ініціаторами виступили радник голови ТПП Любов Нестиренко, координатор робочої групи "Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво" Української сторони Платформи громадянського суспільства (ПГС) "Україна-ЄС" Тетяна Тимошенко, член Українського Фулбрайтівського кола Сергій Щербина та керівник Аналітичного центру АСУ Лариса Старікова. В засіданні взяли участь консультант програми ЄС "Зелена економіка, Довкілля, Клімат та Енергія" Астрід Денкер та координатор робочої групи ПГС «Свобода, юстиція, права людини» Лілія Олексюк, професор права Світлана Грудницька.

Процес імплементації Угоди про асоціацію навряд чи можна назвати прямолінійним і простим. Органи виконавчої влади мають плани імплементації, однак виконавці інколи не надто переймаються їхньою реальністю, нерідко такі плани виконуються формально і дуже часто "зависають у повітрі".  Не кращим чином виглядає і реалізація тієї частини Угоди, яка передбачає участь громадськості. Зокрема, вже досить давно створена Українська сторона Платформи громадянського суспільства, компетенція якої полягає у моніторингу адекватності виконання Угоди про асоціацію. Однак широких зв‘язків з реальними колами громадськості вона так і не вибудувала і замкнулась у вузькому колі тих, хто орієнтований на грантове фінансування. Приблизно таким же чином до сих пір виглядали справи і з формування Дорадчої ради сталого розвитку, яка має забезпечувати сталість імплементації норм Угоди, які стосуються двосторонньої торгівлі, тобто убезпечувати суспільство від землетрусів євроінтеграції. Були намагання і з боку влади (інформація додається), і з боку окремих осіб організувати цю інституцію також в кулуарний спосіб. Однак зрештою здорові сили спромоглися об‘єднатися і тепер намагаються спрямувати процес в дійсно демократичне та професійне русло. Запрошення до участі у зборах було розіслано громадським радам практично всіх органів виконавчої влади.

В чому суть Глави 13 і яка роль відводиться в ній громадськості?

По-перше, назва глави "Торгівля і сталий розвиток" вже сама по собі передбачає, що виконання норм Угоди про асоціацію не мають нести шкоду стабільності національної економіки і окремих суб‘єктів господарювання. Більше того, Угода вимагає, щоб мета сталого розвитку була інтегрована в усі дії на виконання Угоди і відображалась на кожному рівні торгівельних відносин. А власне сталий розвиток полягає у врахуванні по-перше, економічних, до-друге, соціальних, по-третє, екологічних інтересів на тільки нинішнього населення країн-учасників угоди, але й прийдешніх поколінь. Сторони гарантують, що всі три названі вище складові (економіка, соціум, довкілля) підтримуються спільно, хоча кожна сторона може встановлювати власні рівні національної охорони, вимоги яких є вищими за ті, які передбачені засадничими міжнародними документами.

Сприяння розвитку торгівлі згідно Угоді має відбуватися в такий спосіб, що приводить до повної та ефективної зайнятості і гідної праці для всіх. Сторони також беруть на себе зобов‘язання щодо ефективної імплементації у своїх законах та практиках багатосторонніх угод з охорони навколишнього середовища. Окремий наголос ставиться на сприянні торгівлі "чесними та етичними товарами" – в даному випадку мається на увазі не тільки господарювання "по-світлому", легально, але ще й дотримання виробником високих екологічних та соціальних стандартів. Тож окрема увага в Угоді надана двом сферам найбільш проблематичним в цьому плані сферам – торгівлі лісом і рибною продукцією.

Згідно Угоди про асоціацію її підписанти не повинні послаблювати або знижувати рівні економічного соціального та екологічного захисту з метою покращення торгівлі або інвестицій. В питаннях охорони навколишнього середовища, здоров‘я та соціальних умов вони мають враховувати наукову та технічну інформацію, міжнародні стандарти, настанови та рекомендації. І основне – сторони Угоди повинні переглядати, контролювати та оцінювати вплив імплементації не тільки Глави 13, але й всього Розділу 4 "Торгівля і питання, пов‘язані з торгівлею" на сталий розвиток за допомогою системи механізмів, які, з одного боку, передбачають дії влади, з іншого – громадське дорадництво та контроль. Тож на виконання положень статті 299 кожна сторона має визначити або скликати Дорадчу групу сталого розвитку з метою надання рекомендацій щодо імплементації Глави 13. Як ми бачимо з того, що наведене вище (економіка + соціальне благополуччя + екологія), це дійсно гігантський обсяг відповідальності і роботи.

Згідно положень Угоди про асоціацію Дорадча група сталого розвитку складається з незалежних представницьких громадських організацій, в яких об‘єктивно представлені роботодавці і працівники, неурядові організації та інші зацікавлені кола. Члени Дорадчої групи мають засідати на відкритому Форумі громадянського суспільства для підтримки діалогу між Україною і ЄС з аспектів сталого розвитку торговельних відносин. Іншими частинами механізму імплементації Угоди про асоціацію є Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку Комітету асоціації, до якого входять вищі посадовці органів влади, Контактний пункт, до якого має стікатися інформація про проблеми імплементації Угоди і на якому відбувається обмін офіційною інформацією, і Група експертів, яка бере участь в розв‘язанні конфліктів, позначених Контактним пунктом.

Отже, на часі стоїть завдання створення дійсно демократичної інституції в особі Дорадчої ради сталого розвитку. Аграрний союз України є загальнонаціональною організацією, яка відстоює інтереси найбільш широкого кола реальних вітчизняних виробників, котрих першочергово стосуються питання стабільності економіки, екології і організації соціального захисту, і він вже зробив крок до того, щоб зайняти належну позицію в процесі євроінтеграції. Тепер завдання полягає у тому, що опрацювати концепцію діяльності Дорадчої групи, механізм і порядок проведення установчих зборів, легалізації цієї організації, і – основне – забезпечення реального представництва всіх верст суспільства, громадських організацій і галузевих асоціацій в процесі європейської інтеграції.

 


  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 23 жовтня 2017 р.
  • 0