Голова Громадської спілки «Аграрний союз України» Генадій Новіков взяв участь в засіданні круглого столу «Збереження потенціалу виробництва мінеральних добрив в Україні»

Голова Громадської спілки «Аграрний союз України» Генадій Новіков взяв участь в засіданні круглого столу «Збереження потенціалу виробництва мінеральних добрив в Україні»


              Упродовж останніх п’яти років стан виробництва мінеральних добрив в Україні був нестабільним, рівень завантаження виробничих потужностей був нестійким насамперед, через надмірну собівартість, непаритетність цін на сировину порівняно з конкурентами та відповідно неконкурентність відпускних цін на товарну продукцію, в окремі періоди виробничі потужності перебували в економічному простої.

            Загалом у 2012-2016 рр. за більшістю видів мінеральних добрив відбулося значне скорочення обсягів виробництва та відповідно зниження рівня завантаження виробничих потужностей. Темп падіння обсягів виробництва мінеральних добрив у 2016 році щодо 2012 року склав 70-40%.

            Аналіз основних показників функціонування підгалузі за останні п’ять років дозволяє констатувати системну кризу у вітчизняному виробництві мінеральних добрив, яка наростала упродовж тривалого періоду і досягла своєрідного піку. Вихід із цієї кризи досить обмежено залежить від підприємств-товаровиробників, оскільки глибинні причини кризи лежать в сферах, вплинути на які менеджмент підприємств за сьогоднішніх умов може лише частково.

               Для чого державі запровадження заходів щодо відродження виробництва мінеральних добрив?

            По-перше це надходження до бюджету 3000 млн грн за рахунок відновлення обсягів виробництва до рівня 2012 року та відповідного надходження до бюджету ПДВ від виробленої продукції, а також за рахунок підвищення рентабельності виробництва мінеральних добрив національним товаровиробником та відповідних податків від прибутку, які значно перевищать додаткові витрати бюджету на дотації сільськогосподарським товаровиробникам на закупівлю вітчизняних мінеральних добрив, витрати бюджету від продажу підприємствам природного газу за заниженими цінами, втрати надходжень до бюджету від обнуління ставок ввізного мита на сировину для виробництва мінеральних добрив.

            Покращання зовнішньоторговельного балансу на 1800 млн дол. США (у середньорічному вимірі) за рахунок зменшення імпорту та збільшення експорту мінеральних добрив.

         Не менш важливо це дозволить зберегти 18000 робочих місць та пов’язане з цим запобігання ризику виникнення соціальної напруги в регіонах розташування підприємств з виробництва мінеральних добрив та відповідного зменшення витрат на соціальне страхування на випадок безробіття.

  • Фостій Марина
  • 11 травня 2018 р.
  • 0