Координатор Аналітичного центру Громадської спілки «Аграрний союз України» Лариса Старікова взяла участь в роботі круглого столу на тему: «Досвід Німецького кооперативного союзу та Асоціації Райффайзен–опції для розвитку сільської місцевості в Україні

Координатор Аналітичного центру Громадської спілки «Аграрний союз України» Лариса Старікова взяла участь в роботі круглого столу на тему: «Досвід Німецького кооперативного союзу та Асоціації Райффайзен–опції для розвитку сільської місцевості в Україні


         Громадська спілка «Аграрний союз України» об’єднує в собі малі та середні господарства. Нажаль саме в них найчастіше є труднощі з доступом до засобів виробництва та розвитком маркетингу. Через ефекти мало масштабної економіки ці господарства часто є економічно незахищеними у порівнянні з великими господарствами. Українська аграрна політика шукає інструменти державної підтримки з низьким трансакційними витратами, наприклад, через підтримку громадського самоврядування, у тому числі кооперативів.

            На круглому столі було презентовано досвід Асоціації Райффайзен. 

            Під час заходу керівництво агрополітичного діалогу на  Асоціація фермерів та приватних землевласників домовились про створення в кількох облястях, в тому числі Київській, пілотних проектів з впровадженням кооперативної моделі в організації аграрного сектору в Україні. Створення кооперативних структур сприятиме сталому розвитку аграрного сектору в Україні.

            

  • Фостій Марина
  • 30 травня 2018 р.
  • 0