Припинення договору оренди земельної ділянки: на що звернути увагу?

Припинення договору оренди земельної ділянки: на що звернути увагу?

Коли термін дії договору оренди земельної ділянки добігає кінця - цілком ймовірно, що власника (орендодавця) можуть не влаштовувати істотні умови чинного договору оренди землі, або інший орендар запропонував найкращі умови.

Як діяти в такій ситуації, роз'яснили фахівці Міністерства юстиції.

Відповідно до статті 31 Закону "Про оренду землі" договір оренди землі, серед іншого, припиняється в разі:

- закінчення терміну, на який його було укладено;

- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

- відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

- придбання права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

Визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі:

1. За згодою сторін:

У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих же умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов'язань.

У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.

2. За рішенням суду:

- невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону "Про оренду землі";

- невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору;

- в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;

- на підставах, визначених Земельним кодексом та іншими законами України.

У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.

У разі невиконання орендарем обов'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

  • Фостій Марина
  • 2 серпня 2021 р.
  • 0