Відкритий ринок землі: які існують способи захисту прав на землю

Відкритий ринок землі: які існують способи захисту прав на землю

Перелік цивільноправових угод, завдяки яким громадянин України може стати власником землі, досить різноманітний. Проте бувають випадки, коли укладений договір повною мірою не захищає нового господаря від свавільного порушення його прав.


У Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), розповіли, які ж саме існують способи захисту прав на землю.


Відповідно до положень статті 152 Земельного кодексу власник земельної ділянки чи землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, а також на відшкодування завданих збитків.


Так, захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом:

• визнання прав;

• відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, та запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;

• визнання угоди недійсною;

• визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

• відшкодування заподіяних збитків;

• застосування інших, передбачених законом, способів.


Способи захисту прав на землю досить неоднорідні за своїм змістом та умовами застосування. Одні з них безпосередньо спрямовані на захист права власності на земельну ділянку чи права землекористування, інші - опосередковано. Усі зазначені способи захисту прав на землю можна класифікувати на окремі самостійні групи. Зокрема, способи захисту земельних прав можна поділити на такі:

• речово-правові;

• зобов'язально-правові;

• спеціальні способи захисту земельних прав.


Речово-правові способи захисту прав на землю безпосередньо спрямовані на захист суб'єктивного права власності на землю чи права землекористування осіб, які на момент порушення права не перебувають у зобов'язальних відносинах з порушником. Вони зумовлені особливим колом уповноважених чи зобов'язаних осіб та надзвичайними обставинами. До такого способу захисту земельних прав належать: визнання прав на земельну ділянку; відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав; запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав; витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов); вимога власника земельної ділянки або землекористувача усунути порушення у здійсненні їхніх прав, які не пов'язані з позбавленням володіння земельною ділянкою (негаторний позов) та ін.


Зобов'язально-правові способи захисту мають на меті захист прав суб'єкта як учасника зобов'язальних відносин. До зобов'язально-правових способів захисту належать: відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежними виконаннями умов договорів (відчуження, придбання, оренди (суборенди) земельної ділянки тощо); повернення власникові наданої у користування за договором оренди земельної ділянки та ін.


Спеціальні способи захисту земельних прав стосуються особливих випадків порушення прав власників земельних ділянок і землекористувачів. Вони зумовлені особливим колом уповноважених чи зобов'язаних осіб та надзвичайними обставинами. Так, спеціальними способами захисту є такі: визнання угоди щодо земельної ділянки недійсною; визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, які порушують права власників земельних ділянок і землекористувачів та інше.


  • Фостій Марина
  • 17 серпня 2021 р.
  • 0