Форсмажор під час війни

Форсмажор під час війни

Під час семінару "Форс-мажорні обставини у договорах аграріїв під час воєнного стану" були обговорені питання оформлення форс-мажорних обставин під час війни. Деталі - у тілі новини

Законодавча основа: звільнення сторони договору від відповідальності за порушення зобов'язання за умови настання форс-мажорних обставин передбачено:

  • статтею 79 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року (ратифікована Україною 1 лютого 1991 року)
  • статтею 617 Цивільного кодексу України
  • статтею 218 Господарського кодексу України
  • статтею  14-1 закону "Про торгово-промислові палати в Україні"

Настання форс-мажорних обставин засвідчує Торгово-промислова палата України (ТППУ) та її регіональні відділення. Інші органи влади або публічні організації такими функціми українське законодавство не наділяє. При цьому не обов'язково звертатися саме до своєї регіональної або центральної ТПП - висновок може надати Торгово-промислова палата будь-якого регіону на основі наданих документів (акт про знищення, обстеження, довідка від ДСНС, МВС інших профільних і регіональних органів влади тощо). Якщо ж у договорі зазначено, що настання форс-мажорних обставин засвідчує конкретна ТПП, висновки інших ТПП у суді не будуть мати сили. 

Процедура засвідчення настання форс-мажорних обставин встановлюється регламентом ТППУ від 15 липня 2014 року. Документи щодо оформлення форс-мажорних обставин ТПП знаходяться тут. ТППУ веде єдиний Реєстр сертифікатів, виданих ТПП України та регіональними ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та Реєстр уповноважених осіб.

Під час війни ТППУ запровадила спрощену процедуру надання висновків про настання форсмажорних обставин листом № 2024/02.0-7.1. Однак це не вирішує конкретних проблем на практиці у прив'язці до конкрентного зобов'язання. Для звільнення сторони договору від відповідальності цій стороні потрібно довести яким саме чином війна вплинула на можливість виконати зобов'язання. Для звільнення від відповідальності за договором посилання на воєнний стан як такий або початок війни недостатньо. 

Водночас наявність форс-мажорних обставин може підтверджуватися будь-якими доказами. Чинне законодавство не надає перелік документів, якими можуть визначатися форсмажорні обставини і не встановлює жодних обмежень щодо форми та змісту таких документів. Головний принцип, яким варто керуватися при наданні доказів щодо настання форс-мажорних обставин, полягає у тому, що їх має виявитися достатньо для встановлення судом факту настання конкретних форсмажорних обставин і вони мають мати причинно-наслідковий зв'язок з війною або оголошенням воєнного стану.  До речі, в судах існує практика трактувати норми закону проти того, хто запропонував договір. 

Засвідчення впливу форс-мажорних обставин на неможливість виконання зобов'язання покладається на ту сторону, яка не може виконати свої зобов'язання. А сам форс-мажор стосується виключно скасування застосування передбачених договором санкцій, а не самого зобов'язання, яке не може бути виконаним через настання надзвичайних обставин. Всі зобов'язання договору мають бути виконаними навіть за умови настання форс-мажорних обставин.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання, повинна попередити свого контрагента про настання форс-мажорних обставин та довести причинно-наслідковий зв'язок між війною, військовим станом та неможливістю виконання зобов'язань - тобто пояснити яким саме чином війна вплинула на виконання договору. 

Навіть за очевидних обставин сторона, відносно якої умови договору виявилися не виконаними, має право вимагати виконання зобов'язань та заперечувати наявність форсмажорних обставин. 

Звільнення від відповідальності у зв'язку з війною або воєнним станом стосуєтьcя тільки тих зобов'язань, які виникли після 24 лютого 2022 року. Зобов'язання, які виникли до 24 лютого 2022 року (обслуговування кредитних коштів, сплата кредиту, виплата орендної плати, постачання продукції як господарством, так і його контрагентами) мають бути виконаними за будь-яких умов і пов'язані з ними штрафні санкції застосовуються в повному обсязі. 

Рекомендація Аналітичного центру АСУ:  Оскільки засвідчення форс-мажорних обставин з боку ТПП обтяжене бюрократичною процедурою, а сертифікат ТПП про настання форсмажорних обставин сам по собі є лише підтвердним документом і не несе правових наслідків, а самі форм-мажорні обставини звільняють господарство лише від штрафних санкцій, а не від виконання обов'язків, варто норми щодо дій сторін у разі форсмажорних обставин максимально конкретно прописувати безпосередньо в договорах. Принаймні сторони можуть зазначити, що у разі настання форсмажорних обставин вони переглядають умови договору, доходять згоди самі або за допомогою інститутів досудового врегулювання спорів (наприклад медіації), і засвідчують досягнуті домовленості окремим додатком до договору. Також варто в договорі передбачити можливість одностороннього припинення договору і наслідки такого розірвання двосторонніх відносин.

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 29 липня 2022 р.
  • 0