Міністерство аграрної політики разом з громадськими організаціями сектору шукають некорупційні механізми надання дотацій сільгоспвиробнику і розвитку аграрного сектору

Міністерство аграрної політики разом з громадськими організаціями сектору шукають некорупційні механізми надання дотацій сільгоспвиробнику і розвитку аграрного сектору

У відповідь на пропозиції Міністра аграрної політики і продовольства України про співпрацю з громадськими організаціями в питаннях розробки некорупційних механізмів надання державних дотацій малому та середньому сільгоспвиробнику Аналітичний центр АСУ надіслав листа на адресу заступника міністра, в якому висловив позицію АСУ щодо поточної ситуації.

Шановна Олено Вікторівно,

У відповідності до запиту щодо збору пропозиції громадських організацій, висловленого Вами на засіданні Громадської ради 21 вересня, Аналітичний центр Аграрного союзу України повідомляє наступне:

На засіданні Громадської ради були визначені три джерела підтримки аграрного сектору України:

- кошти бюджету за загальним та спеціальним фондом,

- кошти кредиту Європейського банку розвитку, 

- державні гарантії.

Щодо розподілу коштів бюджетної підтримки Аналітичний центр АСУ пропонує як деякі напрями надання підтримки, так і механізм їх надання. 

Ми вважаємо, що в обов‘язковому порядку, зокрема, мають бути підтриманими наступні напрями: 

- виробництво молока, яке виробляється в ОСГ, фермерських, малих та середніх господарствах, які об‘єднані у кооператив, спільно утримують до 1000 голів худоби і поставляють молоко до молокопереробних підприємств, у розмірі 50 копійок на літр; 

- закупівля племінного молодняка ОСГ, фермерськими, малими та середніми господарствами, членами кооперативу, які утримують до 500 голів худоби у розмірі до 80% вартості молодняка українського виробництва і 50% - іноземного виробництва, але не більше 1 500 євро на одну голову; 

- виробництво м‘яса великої рогатої худоби ОСГ, фермерськими, малими та середніми господарствами, які об‘єднані у кооператив, утримують до 1 000 голів і поставляють м‘ясо на переробні підприємства. 

Щодо механізмів надання державної підтримки. Ми вважаємо, що підтримка має надаватися в формах, яка гарантує відсутність корупції:

1) шляхом формування податкового кредиту у розмірі підтверджених банківськими та іншими документами (у тому числі зустрічними) витрат, понесених за визначеними напрямками державної підтримки. Під податковим кредитом ми розуміємо загальну суму, яка надається підприємству в рамках державної підтримки, на яку платник податків може скоригувати власні податкові зобов‘язання по всьому спектру податків протягом визначеного терміну. На нашу думку надання податкового кредиту є прямою дотацією, оскільки передбачає адресність компенсації витрат і фіксований розмір дотації; 

2) для підтримки капітальних вкладень та інвестиційний проектів – шляхом надання безкоштовних фінансових ресурсів банкам, які кредитують такі вкладення та проекти під обґрунтований поміркований процент. Це стосується не тільки коштів бюджету, але й коштів міжнародних інституцій (кредит від ЄБР, від німецько-українського фонду розвитку малого і середнього бізнесу на селі).

Напрям надання підтримки за рахунок здешевлення кредитів українських комерційних банків ми вважаємо некоректним і нецільовим, оскільки за рахунок необґрунтовано великого розміру кредитних ставок у цьому випадку кошти отримує в першу чергу банківська сфера, а не вітчизняний сільський товаровиробник.

Також, при визначенні напрямів надання дотацій ми пропонуємо приділити першочергову увагу питанням кооперації малих та середніх виробників (широкий спектр механізмів здійснення спільної діяльності, починаючи від договору про спільну діяльність, створення кооперативу і закінчуючи утворенням концерну) та розвитку ринкової і логістичної інфраструктури (потужності для зберіганні врожаю, транспорт). Ми вважаємо, що господарства, які працюють за умов кооперації повинні мати пріоритет при наданні державної підтримки (по часу та по розміру).

Особливу ж увагу ми пропонуємо приділити розвитку галузевого самоврядування та саморегулювання як напрямам, що впорядковують і суттєво прискорюються національний економічний розвиток. Ми вважаємо, що держава має компенсувати підприємствам членські внески і інші кошти, які вони спрямовують на забезпечення діяльності провідних громадських та саморегулівних організацій аграрного сектору України. Саме такий механізм здатний максимально адекватно врахувати думку українського сільгоспвиробника, сприяти реалізації національної аграрної політики і забезпечити розвиток широкого загалу сільськогосподарських підприємств на селі. 

Щодо коштів Європейського банку розвитку. Ми підтримуємо напрям надання коштів ЄБР для реалізації інфраструктурних проектів з логістики та покращення умов сушки та переробки продукції сільських господарств. Разом з тим, як вже зазначалося вище, ми, маючи досвід вивчення механізму розподілу коштів через українські банки,  висловлюємо великий сумнів в ефективності запропонованого механізму надання підтримки шляхом надання коштів і компетенції з відбору проектів вітчизняним банкам.

Щодо механізму підтримки через державні гарантії. Аналітичний центр АСУ працює над проектом розвитку експортного потенціалу середніх та малих сільськогосподарських підприємств і їхнього наступного інвестиційного розвитку. Ми готові представити відповідний проект і організувати його впровадження за умов надання державної підтримки через механізм державних гарантій.

З повагою,

Керівник Аналітичного центру АСУ

Лариса Старікова


  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 27 вересня 2016 р.
  • 0

Новини