Законопроект 5225 від 04.10.2016: текст і коментар АЦ АСУ

Законопроект 5225 від 04.10.2016: текст і коментар АЦ АСУ

Даний законопроект відмінний від версії "помеси ежа и ужа" (мінімальне соцзобов‘язання + спецрежим ПДВ середини вересня) тим, що розширений перелік видів діяльності, яка підпадає під спецрежим ПДВ. Все інше лишилося у версії, яка розглядалася раніше. Хіба що були виправлені деякі помилки з 5-значними КВЕДами (сьогодні діють 4-значні), але лише подекуди, деінде помилки зберігаються.

Прикріплені файли та додаткові матеріали

Порівняльна таблиця до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи оподаткування у сфері земельних відносин і сільського господарства» (законопроект 5225)

Інформація про законопроект 5225 на сайті Верховної Ради України

1.     Аналіз пропозицій

1.1. Дані пропозиції не є пропозиціями щодо "податку з 1 га", концепцію якого свого часу на вимогу керівників господарств розробив Аналітичний центр АСУ. Ці пропозиції стосуються запровадження "мінімального податкового соціального зобов‘язання", яке є логічним продовженням "податку з 1 га у розмірі 1% НГО", який свого часу широко дискутувався.

2.     Зауваження до тексту законодавства:

 • В пункті 14.1.147 орендну плату за користування ділянками державної та комунальної власності некоректно відносити до податкових платежів. Орендні відносини – це принципово інший тип відносин, аніж оподаткування. Відносини, пов‘язані з орендною платою, мають бути предметом Земельного кодексу, Закону про оренду, Закону про оренду державної та комунальної власності, а не податкового законодавства. Нерозуміння цих особливостей і невірно обране законодавче регулювання матиме найглибші негативні наслідки у майбутньому.
 • В пункті 14.1.235 вкотре повторюється методологічна помилка, пов‘язана з вимогою виробництва продукції на власних фондах – основні фонди знову переплутані: і з основними засобами, і з земельними паями. Якщо вже автори хотіли відкоригувати цю норму, то потрібно було б написати не "на основних фондах (паях)", а на "необоротних активах", це автоматично увібрало б в себе і фізичні ділянки і паї.
 • В тому ж пункті 14.1.235 при унормуванні давальницьких відносин додавання слів "з власно виробленої сировини" стосується абсолютно інших відносин і інтересів, які не є предметом запровадження "мінімального податкового соціального зобов‘язання"
 • Те ж саме стосується статті 137.6: цим законопроектом вноситься норма про зменшення суми податку на прибуток на суму земельного податку. Темою цього законопроекту могла б бути пропозиція про зменшення на суму мінімального податкового соціального зобов‘язання, а не всього податку на землю. Виключення сум податку на землю – це тема принципово інша тема, яка стосується концепції податку на прибуток.
 • Те ж саме стосується статей 274 і 277, де пропонується внести мінімальний розмір земельного податку для земельних ділянок, відмінних від ділянок сільськогосподарського призначення – це не тема даного законопроекту!
 • В пункті 165.1.24 обмеження неоподатковуваної площі особистого селянського господарства площею 1 га також загрожує концептуальній цілісності поняття "особисте селянське господарство", яке оперує площею 2 га.
 • В статті 290-1 обмеження кола платників мінімального соціального зобов‘язання серед загалу користувачів юридичними особами та фізичними особами-підприємцями надає можливості для несплати мінімального соціального зобов‘язання орендарями - фізичними особами, які не є підприємцями. Тобто залишається потенціал тіньової оренди землі. Це протирічить базовим засадам концепції "податку з 1 га" АЦ АСУ.
 • В статті 290-2 поширення поняття "нормативна грошова оцінка" на земельні частки (паї) є некоректною.

Основний висновок. Законопроект має суттєві концептуальні недоліки, які можуть викликати великі проблеми при спробах застосуванні відповідного законодавства на практиці.

 • Старікова Лариса Валеріївна
 • 24 жовтня 2016 р.
 • 0

Новини