ПЕРЕОЦІНИ АКТИВИ СЬОГОДНІ – ОТРИМАЙ ВИГОДУ ЗАВТРА

ПЕРЕОЦІНИ АКТИВИ СЬОГОДНІ – ОТРИМАЙ ВИГОДУ ЗАВТРА

Сільськогосподарські товаровиробники можуть або претендувати на спеціальний режим оподаткування у вигляді єдиного податку, або стати платниками за загальною системою оподаткування (тобто платити податок на прибуток).

Відносно 2017 року такий вибір є вкрай актуальним. Адже з 2015 року щорічне збільшення нормативної грошової оцінки земельних угідь з одночасним  підвищенням ставок єдиного податку 4-ї групи вже не робить спеціальний режим оподаткування таким привабливим. Отже, є підстави для оцінки економічної доцільності переходу до сплати податку на прибуток.

Зробити таку оцінку слід уже 2016 рокуоскільки ключову роль у цьому випадку відіграє використання можливостей законної оптимізації податкового навантаження.

Одним зі шляхів оптимізації податку на прибуток є збільшення сум нарахованої амортизації за результатами дооцінки основних засобів (далі – ОЗ).

Зауважу, що, за даними Держкомстату України, рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції у 2015 році сягнула показника 45,7%. Не в останню чергу такий результат отримано завдяки незначним сумам амортизаційних відрахувань, оскільки переоцінка власних ОЗ багато років не проводилася (що властиво для малих і середніх сільгосппідприємств). До речі, високий рівень рентабельності є основним фактором, який спонукає уряд скасувати пільги у сфері оподаткування сільгоспвиробництва.

Таким чином, керівникам сільгосппідприємств до кінця поточного року доцільно ініціювати проведення порівняльного аналізу податкового навантаження у 2017 році в умовах сплати єдиного податку 4-ї групи та податку на прибуток. При цьому податок на прибуток слід визначати з урахуванням збільшення сум амортизації за рахунок проведеної дооцінки ОЗ. Зважаючи на актуальність цього питання, далі детальніше зупинимося на питанні реалізації самого механізму.


Повну статтю Володимира Метелиці у журналі "АгроPRO" щодо доцільності переоцінки основних засобів читайте тут.

  • Діденко Ірина Станіславівна
  • 3 листопада 2016 р.
  • 0

Новини