Аналітична нотатка з проблеми управління опадами

Аналітична нотатка з проблеми управління опадами

Розв‘язання проблеми подолання негативних наслідків, які виникають при управлінні погодою, перш за все потрібно шукати на місцевому рівні, оскільки на практиці ця проблема має локальне місцеве значення. У разі неможливості вирішення питання на місцевому рівні потрібно апелювати до органів державної виконавчої влади, змушуючи їх виконувати свої функції у відповідності до чинних нормативних документів, а у разі необхідності ініціювати внесення змін і доповнень до таких документів.

Прикріплені файли та додаткові матеріали

Аналітична нотатка з проблеми управління опадами

Зміст аналітична нотатка  з проблеми управління опадами:

Інформація
 • Крымская правда, 29.05.2013 
 • Технология создания благоприятной погоды (разгон облаков. Справка
Законодавство
 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
 • Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
 • Закон України "Про екологічну експертизу"
 • Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
 • Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, постанова Кабінету Міністрів України №303 від 13.03.2002
Моніторинг
 • Моніторинг якості повітря
 • Моніторинг стану вод суші


Висновки та рекомендації

Загальні положення

Розв‘язання проблеми подолання негативних наслідків, які виникають при управлінні погодою, перш за все потрібно шукати на місцевому рівні, оскільки на практиці ця проблема має локальне місцеве значення.

У разі неможливості вирішення питання на місцевому рівні потрібно апелювати до органів державної виконавчої влади, змушуючи їх виконувати свої функції у відповідності до чинних нормативних документів, а у разі необхідності ініціювати внесення змін і доповнень до таких документів.

Вирішення питання на місцевому рівні Обов‘язки місцевої ради Законодавством визначено, що місцеві ради та їх виконавчі органи мають опікуватися питаннями управління опадами, оскільки стаття 19 Закону України "Про охорону навколишнього середовища покладає на них компетенцію з координації діяльності підприємств, установ та організацій на відповідній території, а стаття 67 – з вирішення спорів.

Більше того, стаття 27 Закону України "Про охорону атмосферного повітря покладає обов‘язок контролю у галузі атмосферного повітря не тільки на органи місцевої влади, а безпосередньо на їх посадових осіб.

Обов‘язки підприємств

Статті 10, 15 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" покладають на підприємства, діяльність яких може справити вплив на атмосферне повітря, обов‘язок ведення контролю за рівнями фізичного впливу, вести його постійний облік, а також повідомляти органи влади про можливість виникнення техногенних загроз. Окрім того, згідно статті 29 підприємства мають вести виробничий контроль за охороною атмосферного повітря.

У разі невиконання цих вимог і нанесення шкоди, у тому числі у вигляді недоотриманих прибутків, підприємство має компенсувати збитки у повному обсязі на основі статті 69 Закону України "Про охорону атмосферного повітря". Згідно статті 22 Закону України "Про охорону навколишнього середовища" підприємства повинні безоплатно надавати органам влади інформацію про здійснення контролю над фізичним впливом на атмосферне повітря.


Рекомендації

Отже, на рівні місцевої ради відповідним розпорядженням пропонується запровадити такий механізм: 

1) підприємства, які справляють фізичний вплив на стан атмосферного повітря розробляють і надають профільним органам влади розрахунок впливу заходів з управлення погодою на навколишнє середовище за заданими параметрами: склад та вміст хімічних речовин, радіус та час дії, побочні ефекти тощо,

2) розрахунок впливу заходів з управління опадами надається на розгляд підприємств, які знаходяться в радіусі впливу або яких такі заходи стосуються будь-яким іншим чином,

3) підприємства надають письмову згоду на проведення заходів із управління опадами, 

4) у випадках, коли заходи із управління опадами проводяться без отримання письмової згоди підприємств, їхні збитки компенсуються у повному обсязі,

5) контроль за реалізацією запропонованих заходів ведуть посадові особи місцевої влади особисто.

Вирішення питання на національному рівні

Якщо вирішити питання на місцевому рівні виявляється неможливим, орган місцевої влади, підприємства, які страждають від заходів з управління опадами або їх асоціації можуть виступити замовниками проведення державної екологічної експертизи у відповідності до Закону України "Про екологічну експертизу".

В результаті проведення екологічної експертизи можуть бути розроблені спеціальні нормативи щодо фізичного впливу заходів з управління опадами на основі постанови КМУ №303 від 13.03.2002.

Також можна ставити питання про запровадження додаткових параметрів для ведення державного екологічного моніторингу на рівні постанов КМУ № 343 від 09.03.1999 № 343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» та № 815 від 20.07.1996 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод».


Повний текст аналітичної нотатки з проблеми управління опадами дивіться у додатку • Старікова Лариса Валеріївна
 • 21 квітня 2016 р.
 • 0

Новини