Чи індексувати нормативно-грошову оцінку землі при сплаті податку 4 групи у 2016 році?

Чи індексувати нормативно-грошову оцінку землі при сплаті податку 4 групи у 2016 році?

Міністерство фінансів України своїм листом від 19.01.2017 р. № 31-11150-09-10/1342 повідомляє, що з 01 січня 2017 року при нарахуванні єдиного податку платникам 4 групи коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі доцільно визначати з урахуванням таких значень індексів споживчих цін: за 2015 рік – 100 %; за 2016 рік – 112,4 %. Водночас, на сайті Держкомзему встановлені наступні коефіцієнти індексації НГО за 2015 рік – 100%; за 2016 рік – 100% для сільськогосподарських угідь. Як бути платникам єдиного податку 4 групи?

Прикріплені файли та додаткові матеріали

лист Мінфіну від 19.01.2017 р. № 31-11150-09-10/1342 Експрес-випуск Держстату

Експрес-аналіз Аналітичного центру АСУ

щодо індексації нормативно-грошової оцінки землі для цілей оподаткування єдиним податком 4 групи у 2016 році наданий (відповідь на запит голови Ревізійної комісії АСУ Прусакова В.І.)


Автори: Лариса Старікова, Ірина Діденко


Вихідна інформація:
1) Міністерство фінансів України своїм листом від 19.01.2017 р. № 31-11150-09-10/1342 повідомляє, що з 01 січня 2017 року при нарахуванні єдиного податку платникам 4 групи коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі доцільно визначати з урахуванням таких значень індексів споживчих цін: 
a. за 2015 рік – 100 %; 
b. за 2016 рік – 112,4 %.

2) Водночас, в профільному бухгалтерському виданні, уривок з якого наведено у листі-запиті до АСУ, зазначено, що більш пильне вивчення тексту ПКУ дозволяє зробити висновок, що індексація НГО має відбуватися наступним чином: 
a. за 2015 рік – 100%;
b. за 2016 рік – 100%.

Позиція АЦ АСУ:

Думка АЦ АСУ полягає у тому, що:

1. земельний податок і єдиний податок 4 групи – це абсолютно різні податки попри те, що мають однакову базу оподаткування і одного й того ж адресата сплати в особі місцевих бюджетів 

2. порядок індексації НГО надається у розділі, який стосується податку на майно, плата за землю до якого включена, а єдиний податок 4 групи – ні

3. в статті 292-1.2. ПКУ зазначено, що НГО для цілей оподаткування єдиним податком 4 групи "визначаться з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом". 

Отже, якби в статті 292-1.2. було надане пряме відсилання до статті 289.2 або визначення терміну «індексація нормативної грошової оцінки землі» було надане в статті 14 «Визначення понять», питань щодо правомірності використання норм, які торкаються обрахування розміру плати за землю, не виникало б. Однак таке пряме посилання як в статті 292-1.2, так і в статті 14 відсутнє, тож це дає змогу піддавати сумніву правомірність застосування правило індексації НГО, встановлених у статті 289.2  за рахунок того, що:

a. стаття 289.2 належить до розділу, в якому йдеться про податок на майно, а податок на землю розглядається як одна з трьох його складових, серед яких єдиного податку 4 групи немає

b. інші складові, які стосуються аграрної виробничої нерухомості – "будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності" в статті 266.2.2. не визнаються об‘єктом оподаткування, тож було б доцільно й гармонійно виключити і землю як об‘єкт сільськогосподарської виробничої діяльності зі складу податку на майно і не застосовувати до неї правила, встановлені в розділі, який стосується податку на майно (у тому випадку, коли земля – це виробничий актив, а не просто чиєсь майно)

c. в статті 289 зазначено, що нормативна грошова оцінка землі використовуються для визначення розміру земельного податку та орендної плати, а управління у сфері оцінки земель і земельних ділянок здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр) і це потенційно дає змогу не тільки звузити сферу застосування індексації НГО до земельного податку і плати за землю, але й звузити сферу застосування нормативних документів Держгеокадастру також до вказаних об‘єктів (плати за землю і орендної плати), що і має місце на практиці

d. встановлення окремої норми щодо індексації НГО для цілей оподаткування єдиним податком 4 групи в 2015 році в підрозділі 8.5 Перехідних положень ПКУ також свідчить про те, що режими індексації НГО для цілей оподаткування податком на землю і справляння орендної плати і режиму індексації для єдиного податку 4 групи і різними, отже питання про правомірність застосування положень статті 289.2 і, відповідно, роз‘яснень, наданих листом Мінфіну від 19.01.2017 р. № 31-11150-09-10/1342 лишається відкритим.

e. ігнорування в листі Мінфіну від 19.01.2017 р. № 31-11150-09-10/1342 норм підрозділу 6.8. Перехідних положень ПКУ щодо індексації нормативної грошової оцінки землі при сплаті податку за землю у 2016 році 100% також свідчить про те, що норми розділу ХХІІ "Податок на землю" не поширюється на випадок справляння єдиного податку 4 групи, отже це також є свідченням того, що порядок індексації НГО при справлянні податку 4 групи в ПКУ не визначено.

В діях профільних органів влади варто відмітити парадокс: коли мова йде про індексацію НГО вони вважають, що норми розділу ХХІІ "Податок на землю" поширюються на випадок сплати єдиного податку 4 групи. Коли ж мова йде про встановлення у 2016 році коефіцієнту 100% для індексації НГО сільгоспугідь для плати за землю – що не поширюються. Це є "грою в наперстки".

Отже, існують підстави стверджувати, що порядок індексації НГО для цілей оподаткування єдиним податком 4 групи в ПКУ не визначено, оскільки в статті 292.2 зазначено, що "Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом", а порядок індексації НГО, визначений у розділу ХХІІ "Плата за землю", на випадок справляння єдиного податку 4 групи не поширюється. 

За таких умов логіка підказує, що можна:
  • або відмовитися від індексації НГО при справлянні єдиного податку 4 групи – на підставі відсутності відповідних норм в ПКУ
  • або вважати, що норми індексації наведені в статті 289 стосуються не тільки податку не землю, але й  єдиного податку 4 групи, і таким чином індексація НГО у 2016 року становить 100%.


Взагалі в Україні існують великі методологічні проблеми, пов‘язані з визначення порядку індексації НГО для цілей оподаткування діяльності сільгосппідприємств: 

a. використання індексу споживчих цін для цілей індексації НГО є виключно проблематичним, оскільки земля як актив сільгосппідприємства не має жодного стосунку до динаміки цін на національних споживчих ринках

b. якщо вже говорити про індексацію НГО, прив‘язану до виробленої на ній продукції, то варто було б прив‘язуватися до індексів сільськогосподарської продукції (інформація додається), які в 2015 році становили 95,2% (від‘ємний індекс, зниження розміру індексованої НГО), в 2016 році – 106,1% (а не 112,4% як вимагає Мінфін), також варто було б індексувати НГО у відповідності до даних про індекси сільськогосподарської продукції по областях (дані у доданому файлі)

c. взагалі індексацію НГО доцільніше було б прив‘язати до індексу зростання ВВП, оскільки цей показник враховує інтегральну ситуацію на всіх національних ринках, але не лише на споживчому ринку чи ринку сільгосппродукції, тоді згідно з даними Мінфіна індекси склали б в 2015 році – мінус 31,5% (зниження розміру індексованої НГО на 13,5%) і ще принаймні на - 13,5% в перших трьох кварталах 2016 року

d. ще більш коректно було б прив‘язати індексацію НГО до динаміки цін на землю у твердій валюті на світових ринках

Рекомендації:

1) піддати сумніву правомірність положень, як містяться в листі Мінфіну від 19.01.2017 р. № 31-11150-09-10/1342 з огляду на наведену вище аргументацію і повідомити про це Мінфін, ДФС, Держгеокадастр

2) винести питання про перегляд методології індексації НГО на засідання Громадської ради при МінПіП за участю представників Мінфіну, ДФС та Держгеокадастру 

3) підготувати відповідні зміни і доповнення до чинного законодавства України за результатами розгляду питання про методологію індексації НГО на засідання ГР при МінАПіП


  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 14 лютого 2017 р.
  • 0

Новини