Презентація концепції реформування фіксованого с/г податку (єдиного податку 4 групи)

Презентація концепції реформування фіксованого с/г податку (єдиного податку 4 групи)

Доповідь "Концепція реформування Фіксовано с/г податку (єдиного податку 4 групи): все нове - це добре забуте старе" була зроблена координатором Аналітичного центру Аграрного союзу України Ларисою Старіковою на конференції конференції "Агробізнес – погляд через призму сьогодення. Аналітика експертів, у жовтні 2015 року

Прикріплені файли та додаткові матеріали

Приблизний розрахунок результатів запровадження реформованого ФСП Резюме за результатами наради в Мінфіні 24 вересня 2015 року Протокольні доручення за результатами наради, яка відбулася 21 серпня 2015 року під головуванням Прем’єр-міністра України Пропозиції Аграрного союзу України (АСУ) щодо спрощеної системи оподаткування сільгоспвиробника Узгоджена презентація щодо реформування ФСП/Єдиного податку 4 групи

Історичне підґрунтя

Фіксований сільгоспподаток був запроваджений у 1998 році на етапі введення в Україні спрощеної системи оподаткування як одна з форм єдиного податку. В основі спрощеної системи оподаткування лежала ідея збереження загальної суми податків із паралельним спрощенням адміністрування нарахування та сплати податку.

Наприкінці 1990-х років саме за рахунок введення спрощеної системи оподаткування відбулась масова легалізація доходів сільгосппідприємств і розпочалось зростання у сфері сільгоспвиробництва. Це був чи не єдиний приклад успішного ринкового реформування.

Однак згодом базові засади, закладені в основу концепції ФСП, почали хитатися. Стрімко змінюватися структура аграрного сектору, за рахунок інфляції і двох обвалів національної валюти порядок цін на урожай суттєво змінився, кошти пенсійних внесків були виведені із складу ФСП.

На початку 2010-х років зрештою, виявилося, що ФСП морально застарів і більше не відповідає реаліям сектору. З різних боків почали лунати пропозиції щодо кардинальної зміни податку – аж до його відміни. Водночас гостро почали даватися взнаки ті самі причини і чинники, які свого часу призвели до появи ФСП – почало зростати і зміцнюватися тіньове сільгосппідприємництво. Зокрема, тіньова оренда землі перевищила 30%, традиційно переобтяжена нарахуваннями і утриманнями заробітна плата так і не вийшла з тіні. Прихована оренда породжувала появу тіньового урожаю, який в свою чергу суттєво зменшував надходження від ПДВ. Доходи фізичних осіб – власників земельних ділянок та їхніх користувачів також не вийшли з тіні. Адміністрування податків перестало бути простим. Отже, на даному етапі початкова концепція ФСП повністю перестала відповідати процесам, які відбуваються в секторі, і це мало наслідком відтворення вад, які свого часу були за рахунок ФСП успішно подолані.

Гостро постало постало питання реформування ФСП.

Особливості нового етапу

На відміну від ситуації 90-х років, на даному етапі, поряд з традиційними, виникає низка нових чинників, які мають бути взяті до уваги при реформуванні ФСП.

По-перше, з‘явилась необхідність забезпечення конкурентоздатності національного сільгоспвиробника на етапі входження в ЄС за рахунок надання дотацій на рівні, який мають країни ЄС. Тож з огляду на традиції високої корупції та хронічні проблеми дефіциту держбюджету, механізм надання дотацій було б добре реалізувати через систему пільг і забезпечити його функціонування в автоматичному режимі.

По друге, паралельно із виведенням пенсійних і інших соціальних внесків з ФСП була забезпечена адресність сплати відповідних виплат. Це досить вдале надбання і на етапі реформування ФСП має бути забезпечене збереження цієї системи.

По третє, протягом останнього часу регулярно піднімалося питання введення відрахувань у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки землі і їх спрямування на забезпечення місцевих соціальних потреб. Хоча на законодавчому рівні така пропозиція так і не знайшла свого втілення, на етапі холдингізації сільськогосподарської діяльності це питання лишається виключно актуальним.

Основні ідеї реформування ФСП

Концепція реформування ФСП базується на принципі перенесення центра уваги з підприємства, яке обробляє певну площу, на кожен гектар сільськогосподарської землі і з‘ясування того, хто цей гектар обробляє.

Тож платником реформованого ФСП виявляються не лише сільгосппідприємства, як це було раніше, а й фізичні особи, які працюють на землі - володіють або користуються землею сільськогосподарського призначення та особисті селянські господарства. Виключення робиться лише для тих, хто обробляє площу менше 1 гектару – вони випадають з поля оподаткування.

Базою податку є нормативна грошова оцінка землі. Ставка оподаткування складає 1%.

Концепція ФСП зразка 2015 року передбачає також, що ФСП складається з двох частин (цеглин): цеглини соціального навантаження на бізнес і цеглини єдиного податку для сільгосппідприємств в контексті спрощеної системи оподаткування.

Перша цеглина включає у себе всі соціальні податки, агентом сплати яких виступає сільгосппідприємство: податок на доходи фізичних осіб – працівників підприємства і орендодавців, власників земельних ділянок, а також єдиний соціальний внесок для працівників підприємства. Решта суми, яка лишається після сплати означених коштів за їхніми реквізитами, спрямовується до місцевого бюджету і використовується на потреби місцевого соціального розвитку. Отже, підприємство, яке має менше найманих працівників, більше фінансує соціальні потреби місцевого бюджету, підприємство, яке має більше працівників – забезпечує місцевих бюджет відрахуваннями від податку на доходи своїх працівників і орендодавців та сприяє соціальному розвитку села трохи в інший спосіб, забезпечуючи в перспективі платоспроможність місцевих жителів за рахунок їхнього пенсійного забезпечення.

Наявність "соціальної" цеглини у складі реформованого ФСП виводить з тіні зарплату і гарантує певний рівень соціального навантаження на бізнес.

Друга цеглина – це традиційний єдиний податок, який інтегрує низку інших податків, а саме: податок на прибуток, екологічний податок, рентну плату, у тому числі за спеціальне використання води, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке використовується у виробничій діяльності сільгосппідприємства та плату за землю.Наявність "традиційної" цеглини спрощує нарахування та сплату податків.

Питання гармонізації

Роблячи висновки з історії функціонування ФСП зразка 1998 року, на новому етапі варто було б запобігти розбалансуванню концепції ФСП з часом. Запорукою стабільності ФСП має стати його чітка логіка, уточнення та гармонізація бази та ставки реформованого податку.

Сьогодні обидві частини реформованого ФСП прив‘язані до нормативної грошової оцінки землі. Хоча, можливо, логічніше було б "соціальну" цеглину прив‘язати до показників національного соціального розвитку - або мінімальної зарплати, або прожиткового мінімуму тощо. Прив‘язка другої, "традиційної" частини до нормативної грошової оцінки землі виглядає дещо краще, оскільки тут автоматично враховуються питання природно-кліматичних зон та якості ґрунтів, опосередковано враховується і рентабельність (прибутковість) господарювання. Однак, оскільки до складу єдиного податку на першому плані входить податок на прибуток, логічно було б якимось інтегрованим чином врахувати ще й врожайність та біржові ціни на врожай.

Саме питання стабільності концепції ФСП і стійкості податку до дії зовнішніх чинників мають стати предметом пильної уваги галузевої професіональної спільноти при його введенні і подальшому функціонуванні.

Результати запровадження реформованого ФСП

Чи відтвориться успіх 1998 у 2015 році? Головним чинником успіху має стати чітка логіка, простота і стабільність концепції оподаткування.

При впровадженні реформованого ФСП відбудеться збільшення бази оподаткування за рахунок того, що 30% земель буде виведено з тіні.

Додатково буде простимульований обробіток землі, оскільки тримати землю і не обробляти її стане невигідно.

Виведення з тіні заробітної плати сприятиме посиленню соціальної захищеності сільського населення та збільшенню доходів місцевого бюджету.

Виведення з тіні урожаю сприятиме прискореному розвитку сучасної ринкової інфраструктури.

Виведення з тіні оренди землі сприятиме зміцненню фінансової бази місцевого самоврядування, доходів фізичних осіб - збільшенню доходів державного та місцевого бюджетів.

Також передбачається стимулювання розвитку переробки на селі, створення трудомістких виробництв в галузі тваринництва, садівництва, ягідництва, переробки врожаю, що забезпечить нарощування доданої вартості, підвищення зайнятості на селі.


Розвиток теми

Інформація міститься у доданих файлах:

02.08.2015. Приблизний розрахунок результатів запровадження реформованого ФСП

21.08.2015. Протокольні доручення за результатами наради, яка відбулася 21 серпня 2015 року під головуванням Прем’єр-міністра України, з представниками сільськогосподарських підприємств та суб’єктів господарювання, які здійснюють експорт зерна і продуктів його переробки

05.09.2015. Пропозиції Аграрного союзу України (АСУ) щодо спрощеної системи оподаткування сільгоспвиробника середнього розміру і фермерських господарств та розширення бази оподаткування землі сільгосппризначення

11.10.2015. Концептуальні засади реформування системи оподаткування сільгоспвиробника (резюме за результатами наради в Мінфіні 24 вересня 2015 року)

27.10.2015. Остаточна презентація щодо реформування ФСП/Єдиного податку 4 групи, узгоджена з фахівцями Всеукраїнської аграрної ради

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 21 квітня 2016 р.
  • 0

Новини