В Аналітичному центрі Аграрного союзу створений консорціум громадських організацій для участі у конкурсі проекту "Агросільрозвиток" USAID щодо розвитку галузевого саморядування

Безпечність і якість продукції аграрного сектору є наріжним каменем як для розвитку ринку продовольства в Україні, так і експорту продукції українського сільгоспвиробника. Угода про асоціацію передбачає гаромонізацію системи технічного регулювання в Україні та ЄС. Однак чи справляються з цим заданням органи державної влади? Галузева громадськість давно ставить питання про розвиток галузевого самоврядування як органічного доповнення до діяльності держави у справі гармонізації галузевих стандартів, забезпечення безпечності і якості продукції вітчизняного сільгоспвиробника.

У засіданні із створення консорціуму взяли участь:

 • Лариса Старікова, ГС "Аналітичний центр АСУ"
 • Тамара Підберезняк, ВГО "Фумігаційна асоціація"
 • Жанетта Ємельянова, Спілка молочних підприємств України
 • Владислав Седик, ГО "ФІтосанітарна асоціація України"
 • Ірина Паламар, Асоціація тваринників України
 • Наталія Якименко, ГС "Асоціація козівників України"
 • Тетяна Васильківська, ВГО "Всеукраїнське братство бджолярів України"
 • Олександр Ярославський, радник голови Громадської ради МінАПіП


На засіданні були розглянуті такі питання:

 • Інформація Лариси Старікової щодо формування консорціуму профільних громадських організацій для участі у конкурсі проекту USAID «Агросільрозвиток» з розбудови спроможності галузевих асоціацій і громадських об’єднань аграрного сектору розробляти пропозиції для покращення аграрної політики, змісту та архітектури проектної пропозиції
 •  Обговорення стану справ у сфері розвитку галузевого саморегулювання в підгалузях аграрного сектору, які представляють учасники засідання, виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, запровадження ринкової системи технічного регулювання, забезпечення безпечності та якості аграрної продукції
 •  Дискусія щодо засадничих принципів формування консорціуму профільних громадських організацій і архітектури проекту


В результаті засідання прийняті рішення:

• про формування консорціуму громадських організацій, які представляють різні підгалузі аграрного сектору для участі в конкурсі з розвитку галузевого саморегулювання на засадах:         - визнання цінностей розвитку саморегулювання, забезпечення консенсусу і дотримання корпоративної етики
        - обмеження участі у консорціумі на етапі подання проекту колом організацій, які виявили бажання взяти участь у засіданні РГ АЦ АСУ 19 травня
        - тісної співпраці і обміну інформацією між учасниками консорціуму на етапі написання та подання заявки на отримання гранту, а також в більш широкому контексті забезпечення  розвитку саморегулювання в аграрному секторі економіки України

• про погодження пропозиції Лариси Старікової щодо загальної архітектури проекту, яка складається з шести етапів:

        1) визначення проблем галузевого саморегулювання в аграрному секторі та критичних точок кожної з підгалузей,

        2) опрацювання проекту документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання", в якому, зокрема надаються пропозиції щодо законодавчо-нормативного унормування галузевого самоврядування, його структурування на самоорганізацію фізичних осіб (на прикладі асоціацій фахівців із землевпорядкування) і самоврядування юридичних осіб (на прикладі підприємств підгалузей, які пресдтавляють учасники консорціуму), розробляється і запроваджується методологія створення внутрішніх (серед членів асоціації) систем контролю за якістю продукції (внутрішні стандарти якості), та процедура моніторингу та контролю дотримання таких внутрішніх стандартів

        3) обговорення проекту документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання"

        4) підготовка остаточної версії документу "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання", подання змін і доповнень до чинного законодавства та проектів нормативних актів

        5) поширення інформації про засади галузевого саморегулювання в середовищі громадських організацій аграрного сектору, зокрема, через механізми діяльності Громадської ради при МінАпІП та шляхом проведення інших інформаційно-навчальних заходів

        6) підписання меморандуму між учасниками консорціуму про визнання цінностей і принципів галузевого саморегулювання, засад і порядку реалізації "Концепція розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання", який є відкритим для приємднання інших громадських організацій аграрного сектору


• про запрощення учасників засідання до надання пропозицій щодо кола питань, які мають бути відображеними в Концепції розвитку галузевих асоціацій на засадах саморегулювання, та уточнення архітектури проектної пропозиції.

• про покладання функцій з написання, узгодження та подання проектної пропозиції на конкурс на ГО "Аналітичний центр АСУ", - з методичного забезпечення розвитку галузевого саморегулювання – на голову правління ГОА Ц АСУ Ларису Старікову, з організаційного забезпечення діяльності консорціуму громадських організацій – на координатора РГ АЦ АСУ з розвитку саморегулювання в аграрному секторі Тамару Підберезняк.


 • Старікова Лариса Валеріївна
 • 20 травня 2017 р.
 • 0