Відсутність правил породжує хаос і корупцію: на виконання рішення Ради АСУ Аналітичний центр дослідив ситуацію, яка складається у сфері мобілізаційної підготовки працівників аграрних підприємств

Що робити керівнику, коли діяльність і саме існування сільгосппідприємства ставиться під загрозу у зв‘язку з проведенням мобілізації? Чи впливає на захист кадрового потенціалу наявність мобілізаційного завдання з поставки сільгосппродукції? Хто і як в державі відповідає за бронювання фахівців у сільському господарстві та надання їм відстрочки від призову? Яким чином виконання конституційного обов‘язку із захисту Вітчизни пов‘язане із виконанням завдань із забезпечення продовольчої  безпеки держави?

Прикріплені файли та додаткові матеріали

Аналітичне дослідження щодо стану справ у сфері мобілізації військовозобов'язаних на аграрних підприємствах (станом на серпень 2017 року) Додаток 1 Додаток 2

Детальний аналіз ситуації у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації в аграрному секторі та відповіді на деякі питання – у дослідженні АЦ АСУ, яке додається.

Основні висновки і поради, які випливають з дослідження АЦ АСУ, полягають  у наступному: 

Перш за все, питання участі працівників сільгосппідприємств в заходах з мобілізаційної підготовки і мобілізації вирішують на рівні органів місцевого самоврядування, які грають провідну роль у складанні відповідних планів і здійснюють бронювання віськовозобов‘язаних. Також важливо, щоб розуміння щодо неприпустимості блокування діяльності сільгосппідприємств досягалося на рівні області і враховувалося при складанні обласних мобілізаційних планів.

Нормативна база щодо переліку професій, за якими здійснюється бронювання, і порядок такого бронювання сьогодні захищена від широкого доступу грифом "для службового користування". Однак, оскільки законом функція із своєчасного бронювання працівників покладається саме на підприємства, вони мають вжити заходів для того, щоб отримати відповідні нормативні документи і здійснити необхідні дії з бронювання працівників.

В загальному випадку, у відповідності до закону Міністерство аграрної політики має забезпечувати мобілізаційний процес методологією (набором правил, які застосовуються під час складання мобілізаційних планів і здійснення мобілізації) та методикою (пакетом відомчих нормативних актів на реалізацію таких правил, які застосовуються органами виконавчої влади, підприємствами в аграрному секторі). Однак ні такої методології, ні відповідного методичного забезпечення профільне міністерство сьогодні не має. Більше того, в міністерстві структура, яка займаєтсья питаннями мобілізації, підпорядкована заступнику міністра, посади якого не існує… Все це є приводом для активізації роботи Громадської ради, спрямованої на те, щоб змусити Міністерство аграрної політики і продовольства України виконати функції, надані йому законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" і створити умови для безперебійної діяльності галузі в умовах особливого періоду.

Також варто на рівні базового закону "Про моблізаційну підготовку і мобілізацію" скоригувати виконання завдань забезпечення продовольчої  безпеки держави, примноження експортного потенціалу, стабілізації функціонування підприємств під час особливого перуоду з виконанням конституційного обов‘язку громадян щодо захисту Вітчизни у відповідності до статті 65 Конституції України.

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 21 серпня 2017 р.
  • 0