Експрес-нотатка щодо положень Проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік стосовно сфери сільськогосподарського виробництва

Експрес-нотатка щодо положень Проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік стосовно сфери сільськогосподарського виробництва

В найближчій перспективі сільськогосподарським підприємствам не варто очікувати суттєвих зрушень на краще за рахунок проведення сприятливої політики з боку держави. За рахунок відміни спецрежиму ПДВ, неоднозначних заходів із гармонізації законодавства щодо безпечності харчових продуктів із законодавством Європейського Союзу, невиважених ініціатив щодо "підвищення економічної цінності земельних ресурсів та запровадження ефективного регуляторного механізму для розвитку ринку оренди землі" у 2016 році варто очікувати суттєвого погіршення ситуації.

1. З преамбули Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік випливає, що сільське господарство не входить до переліку пріоритетів для спрямування бюджетних коштів (пріоритети: розвиток озброєння та військової техніки, розроблення та впровадження їх нових зразків, проведення структурних реформ в основних галузях економіки і сферах діяльності, встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, здобуття енергонезалежності, розвиток освіти і науки).

2. З преамбули Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік також випливає, що Угода про асоціацію Україна — ЄС, яка передбачає гармонізацію умов сільського господарювання в Україні та країнах ЄС не є засадничим документом для формування бюджетної політики на 2016 рік (засадничі документи: Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційна угода, Стратегія сталого розвитку "Україна 2020", програми співпраці з міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

3. В Основних напрямках бюджетної політики на 2016 рік передбачена адаптація податкового законодавства України до законодавства Європейського союзу шляхом внесення до Податкового та Митного кодексів України змін, спрямованих на наближення положень національного законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань податку на додану вартість, акцизного податку та мита. Тобто передбачена гармонізація в лівій частині – в частині доходів бюджету. Натомість про гармонізацію в правій частині – видатковій, мова не йде. Навряд чи при такому підході владою будуть виконанні вимоги виборців щодо вирівнювання умов життя і праці в Україні та ЄС. Це буде просто чергова деформація і дискредитація.

4. Найбільш загрозливим положенням Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік є теза про перехід сільськогосподарських підприємств на загальний режим обкладення податком на додану вартість, що рівнозначно повній відмові держави від підтримки сільськогосподарської діяльності і вимивання оборотних коштів підприємств, які і без того суттєво постраждали внаслідок падіння курсу національної валюти і блокування доступу на фінансові ринки.

5. Іншим свідченням про відмову держави від підтримки сільськогосподарського виробництва є теза про запровадження мораторію на прийняття рішень щодо нових пільгових цін і тарифів для окремих галузей промисловості та споживачів електричної енергії. На тлі положення про "ліквідацію крос-субсидій, переходу до ринкових тарифів на електричну енергію, що сприятиме збільшенню обсягу доходу енергокомпаній", яке засвідчує піклування держави про дохід переважно приватних енергокомпаній, що взагалі виходить за межі пристойного для основного документу про державні фінанси, це виглядає більш ніж сумнівно.

6. Стосовно інших ключових питань взаємодії сфери сільськогосподарського виробництва та держави передбачається налагодження взаємодії державних операторів на аграрному ринку (ПАТ ДЗПКУ та обидва Аграрні фонди – ПАТ і державна установа) в питаннях забезпечення продовольчої безпеки та реалізації єдиної цінової політики.

7. Також анонсовано підготовку нормативно-правової бази щодо запровадження з 2016 року надання державної фінансової підтримки малим та середнім сільгосптоваровиробникам шляхом здешевлення кредитів та страхових платежів, зокрема порядків надання державної допомоги в кредитуванні та страхуванні, експертизі страхових продуктів, стимулюванні інвестицій у галузь тваринництва, визначенні оптимальних обсягів видатків державного бюджету на вказану мету. Зауважимо, що ці кошти, в загальному випадку не є коштами підтримки сільського господарства, а лише доходами відповідних фінансових інституцій, які їм компенсує держава за неадекватну політику НБУ на національних фінансових ринках.

8. Інша теза Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік – про завершення гармонізації законодавства щодо безпечності харчових продуктів із законодавством Європейського Союзу та продовження дерегуляції підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки на тлі раніше відмічених особливостей "гармонізації" взаємодії аграрного сектору з бюджетом держави може мати самі непередбачувані наслідки.

9. Ще один блок Основних напрямків бюджетної політики на 2016 рік, який стосується політики реформування земельних відносин, безпосередньо стосується сільгоспвиробника і може мати неприємні наслідки. Це - удосконалення підходів до визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; удосконалення законодавства в частині оренди земельних ділянок та монетизації орендних платежів за землю; надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності в оренду виключно на конкурентних засадах; проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення; внесення відомостей про землю до Державного земельного кадастру. 

Загальний висновок: В найближчій перспективі сільськогосподарським підприємствам не варто очікувати суттєвих зрушень на краще за рахунок проведення сприятливої політики з боку держави. За рахунок відміни спецрежиму ПДВ, неоднозначних заходів із гармонізації законодавства щодо безпечності харчових продуктів із законодавством Європейського Союзу, невиважених ініціатив щодо "підвищення економічної цінності земельних ресурсів та запровадження ефективного регуляторного механізму для розвитку ринку оренди землі" у 2016 році варто очікувати суттєвого погіршення ситуації.
 

  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 25 квітня 2016 р.
  • 0

Новини